دیجیتال پیکسلهمایشی به وسیله طراحان برای طراحان

همین حالا رزرو کنید

فرصت را از دست ندهید

زمان همایش

1395/01/25

زمان شروع 17:00

مکان همایش

دانشگاه شهید بهشتی، مرکز نوآوری و رشد ،
طبقه منفی 3، سالن آمفی تئاتر

برنامه همایش

سخنرانان

همین حالا رزرو کنید

شما میتوانید به راحتی بر روی دکمه کلیک کنید و جای خود را در همایش رزرو کنید

مکان همایش

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی، مرکز نوآوری و رشد، طبقه منفی 3، سالن آمفی تئاتر

09380191918

hello@digitalpixel.ir